Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Kapa Winch Oceanic | Kapa Winch Nylon | Kapa Winch Flex | Kapa Winch Polyester |

Kapa lier touwen hebben een ronde, stevige, dubbele vlecht constructie.
De kern van deze constructie zijn de “spieren” van het touw, het sterkste deel.
De jas is gemaakt ter bescherming van de kern. De jas dient ook een ander doel: als het
touw, om welke reden ook, dreigt te breken dan breekt de kern, maar blijft beschermt door
de jas die verder kan rekken. Dit maakt het touw een van het veiligste in de markt.


Technische gegevens:

Kern Oceanic – jas Oceanic
soortelijk gewicht = 0.93     smeltpunt = 185 C
Kern Oceanic – jas nylon 6.6
soortelijk gewicht = 0.97     smeltpunt = 260 C
Kern Oceanic – jas flex
soortelijk gewicht = 0.97      smeltpunt = 220 C
Kern Oceanic – jas polyester
soortelijk gewicht = 1.02     smeltpunt = 240 C
Voor wat betreft de veiligheidseisen voor de belasting van de touwen moet men altijd
rekenen dat de factor van veiligheid klimt van 4:1 tot 12 of 15:1.

Toepassingen:

Deze touwen zijn ideaal voor lieren, reddingslijnen, touwladders en afmeer lijnen.