Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

ISO

ISO certificate english

ISO certificaat Nederlands

 

Bondewel IST B.V. uit Terneuzen, is door Bureau Veritas Nederland gehercertificeerd conform de nieuwste ISO norm met succes!

ISO-9001:2015 is  de nieuwe ISO-9001-norm.

ISO 9001:2015 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het behalen van het certificaat heeft Bondewel een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van haar processen en procedures voor een voortdurende kwaliteitsverbetering.

 

Aan de officiële uitreiking van het certificaat tijdens de viering van het 40-jarig jubileum op 10 oktober 2014 is een periode van intensieve voorbereiding en implementatie van de benodigde processen en procedures voorafgegaan. Om te controleren of het ingevoerde kwaliteitsmanagementsysteem aan de geldende normen blijft voldoen, zal jaarlijks een interne audit plaatsvinden om de procedures aan een kritische blik te onderwerpen en waar nodig aan te scherpen.

 

Over ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem maakt objectief aantoonbaar dat een organisatie aan alle eisen van de norm voldoet en dat het bedrijf in staat is om producten en diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken.